Életfa óvoda

Üdvözöljük  a Keszthelyi Életfa Óvoda honlapján!

„Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot, zenét, örömet. De hogy mit fogad el: bízzuk rá. Csak az a lelki táplálék válik javára, amit maga is kíván.”

                                                                                 ( Kodály Zoltán)

Óvodánk nevelési programjának rövid bemutatása:

  Az Életfa óvodában nyolc, esztétikusan berendezett, a gyermekek igényeit kielégítő, kiszolgáló helyiségekkel rendelkező csoportszoba működik.
   Pedagógiai kultúránkra a köznevelési törvény vonatkozó elvárásain túl olyan sajátos, alternatív jegyek jellemzők, melyek tudatosan segítenek bennünket a gyermeki személyiség megismerésében, és generációs értékeink közvetítésében egyaránt.
   Alkalmazotti  létszámunk 30 fő, ebből pedagógiai képesítéssel rendelkező fő állású óvónő 16 fő, 8 fő képesített dajka, 3 fő pedagógiai asszisztens, 1fő óvodatitkár, egy fő ügyviteli dolgozó, és alkalmazásban állhat egy munkáját fél állásban teljesítő óvodapszichológus.
 

 Nevelő munkánk főbb jellemzői:

 • Családias, érzelem gazdag, biztonságot nyújtó légkör kialakítására törekszünk.
 • Vegyes életkorú csoportokat hoztunk létre, melyben a különböző életkorú és fejlettségű gyermekek jól tudnak együttműködni, és a testvérek is egy csoportba kerülhetnek
 • Óvodánkban a legfontosabb és alapvető tevékenység a játék. Az óvodai foglalkozások nagy része is ebbe a folyamatba épül, amelyben a gyerekek fejlettségüktől függően kötött vagy kötetlen formában vesznek részt.
 • Nevelési Programunk sajátos személyiségfejlesztő program, amely az évkör természetes változásain alapul. A teljes világkép átadására törekszünk művészeti hatások segítségével.
 • A foglalkozások komplex módszerekkel, részben spontán, valamint tudatosan szervezett és irányított tapasztalatszerzés útján történnek, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjének megfelelően.
 • Célunk, hogy a környezetüket óvó és megértő embereket neveljünk.
 • A gyermekek megismerkednek néphagyományainkkal, és tevékenyen részt vesznek a népszokások ápolásában. Kiemelt szerepet kapnak a magyar népmesék és népdalok.

 Az alábbi foglalkozásoknak biztosítunk helyszínt:

 • Néptánc
 • Foci
 • „Ugrimanó”
 • Hittan